Условия за ползване

  1. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ИКОМ МЕДИЯ ООД гарантира конфиденциалността на личните данни на Клиента по Закона за защита на личните данни. Личните данни на Клиента, които се попълват при регистрация, се използват както следва:

E-mail –  използвана при вписване в приложението

Парола – използвана при вписване в приложението

ИКОМ МЕДИЯ ООД се ангажира да не предава личните данни на трети лица, освен в отговор на запитвания от страна на Клиента за продукти и услуги или при поискване от съответните държавни органи.

ИКОМ МЕДИЯ ООД има право да запази информацията за потребителя, разположена на сървъра на ИКОМ МЕДИЯ ООД и да ги предостави на съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ИКОМ МЕДИЯ ООД.

Всички условия се уреждат от действащия ЗЗП.

  1. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ЗАПЛАЩАНЕ

Услугите, закупени от ИКОМ МЕДИЯ ООД, се заплащат по цени, които са в сила към момента на извършване на продажбата или по предварително писмено сключени договорености между потребителя и ИКОМ МЕДИЯ ООД. Потребителят се съгласява, че промяната на цените на всички стоки е предмет на решение на ИКОМ МЕДИЯ ООД и ИКОМ МЕДИЯ ООД може едностранно да променя цените на услугите, които влизат в сила веднага след тяхното публикуване на сайта  https://prikazkite.bg.

Не носим отговорност за допуснати технически и/или печатни грешки в сайта.

  1. РЕКЛАМАЦИИ

Рекламациите трябва да бъдат предявени в предвидените законови срокове. Надминаването на тези срокове ще се счита за равносилно на приемане на стоката. Рекламации за липси на части от стоката и явни недостатъци се предявяват при приемане на стоката от потребителя. Рекламациите се записват от ИКОМ МЕДИЯ ООД и се предприемат необходимите действия съгласно действащото законодателство.

  1. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Потребителят има право да откаже поръчка преди или по време на потвърждението и от наша страна. При стартиране на поръчката и последващ отказ от клиента, той е длъжен да заплати периода на използване на услугата.

  1. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ

ИКОМ МЕДИЯ ООД не носи отговорност за необоснован отказ от използване на услугата от страна на потребителя. ИКОМ МЕДИЯ ООД не носи отговорност за всички евентуални щети, загуби и пропуснати ползи, причинени от неспазване сроковете.

Правилата за Общи Условия подлежат на промяна, която влиза в сила след нейното публикуване на сайта https://prikazkite.bg, като не са свързани с уведомяване на потребителя за промените в част или цялост на текста.


Scroll to Top